Közzététel 2022
Szerző: admin | 2022 Május. 02 | Címkék:
1 oldal

„GYERMEK MOSOLY" Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. / Adószáma: 18471801-1-06, Nyilvántartási száma: 1169) ezennel közzéteszi, hogy a 2021-as évben, azt megelőző adóévre vonatkozó SZJA 1%-ának visszautalása jogcímén 66.958,-Ft.-ot kapott az adományozóktól, melyet a gyermekek sportolásának, kirándultatásának támogatására fordított. Tisztelettel köszönjük az adományt és várjuk a további támogatásukat.

Szeged, 2022.04.22.

Savanya Ferenc   Kuratórium elnöke


 

tovább
Meghívó 2022
Szerző: admin | 2022 Április. 22 | Címkék:
1 oldal

Összefoglaló szöveg


MEGHÍVÓ


A „GYERMEK MOSOLY„ Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítványnak
rendes évi közgyűlésére

Időpont:     2022 május 27.  16:00
Helyszín:     6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113.


Napirend:


a) számviteli törvény szerinti éves beszámoló és közhasznúsági melléklet /jelentés/ elfogadása.

b) a vagyon / induló tőke / felhasználása.

c) 2021. évben SZJA 1% jogcímén kapott összeg ismertetése.

d) 2021-re vonatkozó közhasznú tevékenységről szóló beszámoló, összhangban a civil
szervezet céljaival.

e) egyebek.

A közgyűlés már az első alkalommal, a megismételt kuratóriumi közgyűlés előtt, akkor határozatképes, ha azon a kuratóriumi tagok legalább fele képviselve van.
Ha a közgyűlés a fenti időben és helyen nem lenne határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2022. május 27.-én 18:00 órakor a fent említett helyszínen kerül sor. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számától függetlenül, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés összehívása az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel, napirendi pontokkal történik. A közgyűlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselheti. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Értesítem a kuratóriumi tagokat, hogy a taggyűlést megelőző három napon túl a napirend kiegészítésére és részletezésére javaslatot tehet. A javaslatot a tagnak a másik taggal kell közölnie ekkor a javaslatot napirendre tűzöttnek tekintjük. A tagok javaslatát a közgyűlés időpontjának elhalasztása céljából a kuratóriumi közgyűlést összehívó kuratóriumi elnök csak akkor veszi figyelembe, ha az újonnan javasolt időpont a meghívó elküldésétől számított 15 napon belül van.
A közgyűlés nyilvános minden érdeklődőt szívesen várunk.

Szeged, 2022.április 22.


      SAVANYA  FERENC 

        Kuratórium elnöke

tovább
Meghívó 2020
Szerző: admin | 2021 Április. 19 | Címkék:
1 oldal

   MEGHÍVÓ


A „GYERMEK MOSOLY„ Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítványnak
rendes évi közgyűlésére

Időpont:        2020 május 27.  16:00
Helyszín:       6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113.


 

tovább
Közzététel 2020
Szerző: admin | 2020 Május. 19 | Címkék:
1 oldal

„GYERMEK MOSOLY" Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítvány (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113. / Adószáma: 18471801-1-06, Nyilvántartási száma: 1169) ezennel közzéteszi, hogy a 2019-as évben,
azt megelőző adóévre vonatkozó SZJA 1%-ának visszautalása jogcímén 73.880,-Ft.-ot kapott az adományozóktól, melyet a gyermekek sportolásának, kirándultatásának támogatására fordított. Tisztelettel
köszönjük az adományt és várjuk a további támogatásukat.

Szeged, 2020.05.19.

Savanya Ferenc
Kuratórium elnöke

tovább
Meghívó 2019
Szerző: admin | 2019 Április. 19 | Címkék:
1 oldal

   MEGHÍVÓ


A „GYERMEK MOSOLY„ Erdei Iskola és Óvoda Közhasznú Alapítványnak
rendes évi közgyűlésére

Időpont:        2019 május 27.  16:00
Helyszín:       6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I. 113.


 

tovább